√ √ســـــــــــکوت√ √

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل |

5

                                             کــــــــــــــــــــــــــــــاش بودی      
  
 

                              

♥ چهارشنبه یکم مرداد 1393 ساعت 13:12 توسط تنهــا

4

 

 

 

 

  

 

                                            

                                  http://cdn1.bipfa.net/i/attachments/1/1351195530764480_large.png

                                                             

 

                                بــد بودم ولــی بــدی نکـــردم....

 

                      غــــرور دارم ولــی بـــــــرات مـــغرور نبـــودم...

 

                           حـــالا میــگم رفــــتی.....بـــه ســلامت....

♥ دوشنبه سی ام تیر 1393 ساعت 20:38 توسط تنهــا

3

 

 

 دلم بهانه ات را مے گیردچقدر امروز حس مے کنم نبود تو را

 

صدایت در گوشم مے پیچد و من مے گویم :جانم 

 

مرا صدا کردے ! ؟؟؟

♥ دوشنبه سی ام تیر 1393 ساعت 16:19 توسط تنهــا

2


دلمـ درد مے ڪند
انگار
خامـ بودند
خیال هایـے ڪﮧ بـﮧ خوردمـ داده بودے

♥ دوشنبه سی ام تیر 1393 ساعت 16:12 توسط تنهــا

1

 

حجم ِ دلتنگـی هایمـ
آنقدر زیــآد مـی شـود
که دنیــا با تمامـ ِ وسعتش برایمـ تنگـ مـیشود
دلتنگِـ کـسـی ڪـه گردش روزگارش
بـهـ من ڪـه رسیـد از حرکـت ایستاد
دلتنگ ِ ڪـسـی ڪـه دلتنگـی هایمـ را ندیـد
دلتنگِـ خودمـ
خودی ڪـه مدتهاست گمـ کـرده امـ

 

 

♥ دوشنبه سی ام تیر 1393 ساعت 16:10 توسط تنهــا